Regulamin

  1. Zapisanie do wypożyczalni jest bezpłatne.
  2. Klientem wypożyczalni może zostać każda pełnoletnia osoba, która przedstawi dowód tożsamości.
  3. Klient wypożyczalni może upoważnić w deklaracji członków swojej rodziny do korzystania z wypożyczalni. W tym wypadku klient ponosi odpowiedzialność za działania upoważnionych osób.
  4. Klienci są zobowiązani do wniesienia opłaty za wypożyczenie płyty DVD zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym dniu w wypożyczalni.
  5. W przypadku nie zwrócenia kasety (płyty DVD) w terminie klient jest zobowiązany do zapłacenia sumy należnej za każdy dzień zwłoki.
  6. Wypożyczjąc płytę DVD klient ma prawo na miejscu dokonać oceny jej stanu technicznego. W przypadku gdy klient uszkodzi nośnik, wypożyczalnia może obciążyć klienta karą w wysokości wartości nośnika.
  7. Klient ma możliwość telefonicznej rezerwacji filmu.
  8. Wypożyczoną kasetę (płytę DVD) można wykorzystywać tylko do celów prywatnych.